บริษัท เอสซีจีซิเมนต์ จำกัด จึงได้จัดทำเครื่องหมาย ใช้ปูนตราช้าง ให้กับลูกค้าของบริษัทที่ได้บรรลุเงื่อนไขที่จัดทำขึ้นอย่างเข้มงวดในด้านคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดการโรงงาน เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการผลิตและยกระดับการบริการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่เลือกผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ผลิตจากปูนตราช้างอีกด้วย
ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งทีมพัฒนาคุณภาพ(CVI)ของบริษัท เข้าตรวจสอบและพัฒนาโรงงานผู้ผลิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถวางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับเครื่องหมาย ใช้ปูนตราช้างpowered by ธุรกิจไทย GO ONLINE